• Uruchomienia

Uruchomienia

Każdy nowo zainstalowany system wymaga integracji oraz uruchomienia. W tym celu zespół inżynierów precyzyjnie opracowuje plan uruchomienia danego systemu bądź podsystemu. Wielokrotnie wiąże się to ze zgraniem wielu zespołów takich jak firmy podwykonawcze, dostawców sprzętów, przedstawicieli zamawiającego oraz przedstawicieli użytkownika. Zespół inżynierów przygotowuje niezbędne do instalacji/integracji urządzenia w siedzibie Thesta. Na tym etapie klient może mieć wgląd w etapy wykonywanych prac oraz prowadzić nadzór nad tymi pracami. Następnie, prace uruchomieniowe zwykle realizowane są na jednostkach lub terenie klienta/użytkownika.