Wewnętrzny System Kontroli

We wrześniu 2022 Thesta wprowadziła Wewnętrzny System Kontroli w zakresie obrotu towarami o znaczeniu strategicznymi zgodnie ustawą z dnia 29.11.2000. System został certyfikowany przez Centrum Certyfikacji Jakości.