Koncesja MSWiA

W roku 2019 Firma otrzymała koncesję MSWiA Nr B-12/2019 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w pozycjach WT II – WT XII oraz WT XIV