• T-BWSS

T-BWSS

Thesta – Ballast Water Sentinel System

T-BWSS jest unikalną częścią Planu Zarządzania Wodami Balastowymi (Ballast Water Management Plan) wdrażanego dla statków pływających po stałej trasie. W oparciu o zintegrowaną budowę system można łatwo zainstalować na każdym statku, który wymaga monitorowania zaworów balastowych. Nie ma ograniczeń, co do liczby zaworów, które mogą być zintegrowane z T-BWSS. Jedną z najważniejszych części systemu jest odbiornik GNSS o dokładności do 4 metrów. Ta precyzja pozwala monitorować, czy statek jest zlokalizowany wewnątrz lub na zewnątrz obszarów, w których woda balastowa może lub nie może być wymieniana. T-BWSS monitoruje stan zaworów balastowych, czy są otwarte lub zamknięte oraz czy operacja została wykonana w dozwolonym obszarze lub poza nim. Jeśli któryś z zaworów kulowych został otwarty w niedozwolonym obszarze, wówczas uruchomione zostaną alarmy dźwiękowe i wizualne. Ponieważ program był zaprojektowany w oparciu o Plan Zarządzania Wodami Balastowymi, rejestruje każdą niedozwoloną akcję zaworów systemu balastowego w bazie danych systemu. Systemowa baza danych gromadzi również stany niezaalarmowane systemu: rejestruje okresowo monitoruje stan zaworu i odbiornika GNSS. Pozwala sprawdzić zapisy historyczne, aby zweryfikować, czy wystąpił alarm lub operacje dozwolone/niedozwolone. Odbiornik GNSS dostarcza współrzędne, które są również gromadzone w systemie bazy danych. Współrzędne są pomocne w weryfikacji pozycji statku w celu dalszej analizy operacji balastowania statku.