Wsparcie


Planowanie

Etap uzgodnień wszelkich aspektów technicznych, budżetowych oraz logistycznych z klientem. Na tym etapie wspieramy naszych klientów w doborze odpowiedniej jakości sprzętu, wyborze konkretnych rozwiązań dopasowanych do potrzeb klientów, ustalamy metody oraz terminy wykonania kolejnych etapów projektu.


Projektowanie

Współpraca z klientem podczas wykonywania technicznych projektów koncepcyjnych. Na tym etapie dajemy możliwość ewentualnej modyfikacji wcześniej zaplanowanych rozwiązań lub rozszerzeniu zakresu prac. Po zatwierdzeniu projektów koncepcyjnych wykonujemy dokumentację zdawczą na podstawie której realizowane są kolejne etapy projektu.


Instalacja/integracja

Wykonywanie czynności mających na celu zainstalowanie nowych urządzeń oraz systemów. Specjalizujemy się również w modernizacji oraz naprawach istniejących urządzeń oraz systemów. Nieodzowną częścią instalacji jest stała współpraca z podwykonawcami oraz stoczniami. Wspieramy naszych klientów w realizacji tych prac, aby uprzednio zaplanowane procesy były wdrażane zgodnie z harmonogramem. Przy dużo bardziej złożonych systemach wykonujemy czynności integracyjne poszczególne urządzenia aby współpracowały ze sobą zgodnie z założeniami oraz wytycznymi producentów.


Uruchomienie

Każda instalacja urządzeń wymaga pierwszego uruchomienia w oparciu o wytyczne producentów danych systemów. Takie uruchomienia nierzadko wymagają ścisłego nadzoru wykwalifikowanego personelu. Posiadając wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie przystępujemy do uruchomień samodzielnie oraz jeśli wymaga tego projekt – we współpracy z innymi dostawcami urządzeń bądź systemów.